Bli medlem

Som medlem i Autismeforeningen bidrar du til arbeidet med å oppnå vår visjon, varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Fyll ut skjema for å melde deg inn i foreningen. Her kan du melde inn deg selv eller hele din familie. Medlemskapet koster 400 kr per år for første medlem, og 50 kr per påfølgende medlemmer som bor på samme adresse. Melder du deg inn med din familie, vil prisen justeres.

Trykk her om du ønsker å bestille medlemsbladet Autisme i Dag.

Trykk her hvis du skal etterregistrere familiemedlemmer.

Powered by Cornerstone